Foto 1. poloviny roku 2021:

 

Foto 2. poloviny roku 2021: